Zasedání 9. synodu

V pátek a v sobotu 25. a 26. listopadu 2016 se sešel 9. synod. Zasedání se konalo v prostorách Církve bratrské v Praze (Soukenická 15), zahájeno bylo bohoslužbami v páteční podvečer, při nichž kázal předseda rady Církve bratrské Daniel Fajfr a byla vysluhována Večeře Páně. Tématem jednání bylo Dědictví reformace v našich církvích – reflexe […]

Zemřel profesor Pavel Filipi

V pondělí 28. prosince 2015 zemřel ve věku 79 let prof. ThDr. Pavel Filipi, iniciátor vzniku českého synodu leuenberských církví a jeho první předseda. Ekumenismus, vzájemné poznání a sbližování mezi církvemi, byl předmětem jeho odborného zájmu jako učitele praktické teologie na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, ale také jeho zájmem bytostným. Pro praktické uskutečňování jednoty […]

Zemřel prezident SECE, biskup Friedrich Weber

20. ledna 2015 zemřel ve Frankfurtu n. M. ve věku 65 let emeritní biskup Evangelické luterské církve v Braunschweig (Brunšviku) a úřadující prezident Společenství evangelických církví v Evropě, prof. Dr. Friedrich Weber. Do čela leuenberského společenství byl zvolen na valném shromáždění ve Florencii v r. 2012. Podrobněji viz zprávy SECE, Evangelické církve v Německu, Evangelické […]

Zasedání 8. synodu

V pátek a v sobotu 21. a 22. listopadu 2014 se sešel ke svému jednání 8. synod. Zasedání se konalo v prostorách Evangelické církve metodistické v Ječné ulici v Praze. Zahájeno bylo společnými bohoslužbami, při nichž kázal prof. Pavel Filipi. Tématem sobotní konzultace bylo Církev a (její) peníze. Teoretickými i praktickými otázkami vztahu církve k […]

Bohoslužby ke 40. výročí přijetí Leuenberské konkordie

V neděli 16. června 2013 jsme si při bohoslužbách v „Červeném kostele“ ČCE v Brně připomněli 40. výročí přijetí Leuenberské konkordie (16. března 1973). Kázáním na biblický text Jan 17,20-23 posloužil biskup Michael Bünker, generální sekretář Společenství evangelických církví v Evropě. Předseda synodu leuenberských církví v ČR Jan Roskovec promluvil o „leuenberském modelu“ ekumenického společenství […]

Zasedání 7. synodu

V pátek a sobotu 23. a 24. listopadu 2012 se v Praze sešel 7. synod českých církví leuenberského společenství. Tématem jednání byla bohoslužba. Hostem synodu byla sestra Adél Dávid, která má v kanceláři ústředí SECE ve Vídni na starosti otázky liturgie a bohoslužby. Hostitelkou byla Československá církev husitská, synod zasedal v pátek v budově jejího […]

Společné biblické čtení na rok 2013

V nakladatelství Kalich právě vyšlo Společné čtení na každý den 2013 s podtitulem Úvahy nad biblickými texty. Tuto příručku připravilo pět českých církví sdružených ve Společenství evangelických církví v Evropě (zkráceně Leuenberské společenství). Iniciátor projektu profesor Pavel Filipi v úvodu knihy píše: „Jaká očekávání vedla k tomu, že se tyto církve na svém společném synodu v roce 2010 usnesly na […]

7. valné shromáždění SECE ve Florencii

V toskánské Florencii se ve dnech 20.-26. září sešlo 7. valné shromáždění Společenství evangelických církví v Evropě. Do konferenčního střediska Convitto dela Calza se sjelo 95 delegátů členských církví, aby spolu s poradci a hosty shrnuli činnost společenství za 6 let, které uplynuly od předchozího shromáždění v Budapešti, stanovili úkoly pro další cestu společenství – […]

Proč synod Leuenberského společenství církví?

1. Co je společenství církví obecně? Jednota církve se uskutečňuje v několika modelech: Organická unie: dva (nebo více) církevních útvarů splynou v útvar jediný. Federativní model: Církevní útvary existují vedle sebe samostatně, spolupracují spolu volně ve věcech, kde je spolupráce možná (praktických), v nutných případech předávají část svých kompetencí na vyšší orgán (ERC apod.). Někde uprostřed je […]