Večeře Páně v učení a praxi

Výsledek rozhovorů o večeři Páně, přijatý na 4. valném shromáždění Leuenberského společenství ve Vídni 9. května 1994.

Večeře Páně v učení a praxi- text v PDF