Církev Ježíše Krista

Dokument 4. valného shromáždění Leuenberského společenství, přijatý ve Vídni 9. května 1994. Z německého originálu Die Kirche Jesu Christi. Der reformatorische Beitrag zum ökumenischen Dialog über die kirchliche Einheit, vydaného EPD, Frankfurt n. Mohanem r. 1994 jako č. 25/94 edice epd-Dokumentation přeložil Jan Spousta. Odborná spolupráce prof. ThDr. Pavel Filipi. Poznámka k českému překladu: čísla zařazená do textu v lomených závorkách /15/ udávají paginaci originální německé edice textu, jak ji reprodukuje EPD.

Církev Ježíše Krista – text v PDF