Křest v učení a praxi

Závěr věroučných rozhovorů, přijatý na 4. valném shromáždění Leuenberského společenství ve Vídni 9. května 1994.