Písmo – vyznání – církev

Dokument o otázkách autority a závaznosti ve věrouce i praxi.

Německý text v PDF

Anglický text v PDF

Pracovní překlad do češtiny v PDF