Předsednictvo synodu

Předsedkyně

Místopředsedové

Členové předsednictva