Zasedání 9. synodu

V pátek a v sobotu 25. a 26. listopadu 2016 se sešel 9. synod. Zasedání se konalo v prostorách Církve bratrské v Praze (Soukenická 15), zahájeno bylo bohoslužbami v páteční podvečer, při nichž kázal předseda rady Církve bratrské Daniel Fajfr a byla vysluhována Večeře Páně. Tématem jednání bylo Dědictví reformace v našich církvích – reflexe evangelické identity ve výhledu k jubilejnímu roku reformace, pětistému výročí vyhlášení reformačního programu Martinem Lutherem (1517 – 2017). K tomuto zamyšlení se synod sešel v sobotu, jako východisko posloužila přednáška prof. Jana Štefana (ETF UK) Ospravedlnění bezbožného člověka a evangelická církev 21. století. Na synodu bylo ustaveno nové předsednictvo, předsedkyní byla zvolena dr. Hana Tonzarová z Církve československé husitské.

Program jednání

lbsynod-2016

 

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zasedání 9. synodu

Zemřel profesor Pavel Filipi

Filipi-cV pondělí 28. prosince 2015 zemřel ve věku 79 let prof. ThDr. Pavel Filipi, iniciátor vzniku českého synodu leuenberských církví a jeho první předseda. Ekumenismus, vzájemné poznání a sbližování mezi církvemi, byl předmětem jeho odborného zájmu jako učitele praktické teologie na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, ale také jeho zájmem bytostným. Pro praktické uskutečňování jednoty křesťanů vykonal mnoho jako kazatel, učitel i organizátor.

Dále viz nekrolog, smuteční oznámení.

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zemřel profesor Pavel Filipi

Zemřel prezident SECE, biskup Friedrich Weber

20. ledna 2015 zemřel ve Frankfurtu n. M. ve věku 65 let emeritní biskup Evangelické luterské církve v Braunschweig (Brunšviku) a úřadující prezident Společenství evangelických církví v Evropě, prof. Dr. Friedrich Weber. Do čela leuenberského společenství byl zvolen na valném shromáždění ve Florencii v r. 2012.

Podrobněji viz zprávy SECE, Evangelické církve v Německu, Evangelické církve v Brunšviku.

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zemřel prezident SECE, biskup Friedrich Weber

Zasedání 8. synodu

V pátek a v sobotu 21. a 22. listopadu 2014 se sešel ke svému jednání 8. synod. Zasedání se konalo v prostorách Evangelické církve metodistické v Ječné ulici v Praze. Zahájeno bylo společnými bohoslužbami, při nichž kázal prof. Pavel Filipi. Tématem sobotní konzultace bylo Církev a (její) peníze. Teoretickými i praktickými otázkami vztahu církve k majetku se zabývaly přednášky Jana Harbáčka a Pavla Stolaře i následná diskuse delegátů všech pěti členských církví. Aktuálním rámcem tohoto rozhovoru je nová situace církví po schválení zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, který pevně stanovil okamžik, kdy církve přestanou dostávat státní finanční podporu.

Program jednání

Kázání prof. Pavla Filipiho

Poslanci 8. synodu

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zasedání 8. synodu

Bohoslužby ke 40. výročí přijetí Leuenberské konkordie

V neděli 16. června 2013 jsme si při bohoslužbách v „Červeném kostele“ ČCE v Brně připomněli 40. výročí přijetí Leuenberské konkordie (16. března 1973). Kázáním na biblický text Jan 17,20-23 posloužil biskup Michael Bünker, generální sekretář Společenství evangelických církví v Evropě. Předseda synodu leuenberských církví v ČR Jan Roskovec promluvil o „leuenberském modelu“ ekumenického společenství mezi církvemi.

Kázání Dr. Michaela Bünkera

Výklad Dr. Jana Roskovce o „leuenberském modelu“

Fotografie Jan Franců:

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bohoslužby ke 40. výročí přijetí Leuenberské konkordie

Zasedání 7. synodu

V pátek a sobotu 23. a 24. listopadu 2012 se v Praze sešel 7. synod českých církví leuenberského společenství. Tématem jednání byla bohoslužba.

Hostem synodu byla sestra Adél Dávid, která má v kanceláři ústředí SECE ve Vídni na starosti otázky liturgie a bohoslužby.

Hostitelkou byla Československá církev husitská, synod zasedal v pátek v budově jejího ústředí, v sobotu se sešel v Centru Mana Husova sboru ve Vršovicích.

Program jednání je zde.

Komuniké je zde.

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zasedání 7. synodu

Společné biblické čtení na rok 2013

V nakladatelství Kalich právě vyšlo Společné čtení na každý den 2013 s podtitulem Úvahy nad biblickými texty. Tuto příručku připravilo pět českých církví sdružených ve Společenství evangelických církví v Evropě (zkráceně Leuenberské společenství). Iniciátor projektu profesor Pavel Filipi v úvodu knihy píše:

„Jaká očekávání vedla k tomu, že se tyto církve na svém společném synodu v roce 2010 usnesly na tomto projektu, který má být realizován v roce 40. výročí podpisu Leuenberské konkordie? Především jistě zde bylo přesvědčení, že Písmo svaté je základním pravidlem víry a života, a že všechny církve toto přesvědčení sdílejí. Nabízí se tedy příležitost, aby křesťané různé církevní příslušnosti tomu dali výraz i tím, že se budou ve víře i v životě každý den posilovat četbou týchž textů a úvahou o nich. Vzájemnost, která mezi nimi existuje, bude posílena vědomím, že totéž povzbuzení, napomenutí, zaslíbení oddílu Bible provází toho dne jejich bratry a sestry přes hranice církevních útvarů.

Zároveň ovšem víme, že při četbě a výkladu Písma hrají roli také rozdílné brýle, jimiž na texty hledíme. Tyto brýle částečně souvisejí s různými tradicemi nauky a zbožnosti, v nichž jsme ve svých církvích zakotveni, aniž vážně narušují vědomí společného základu. To, že na naší příručce se autorsky podílejí pracovníci všech zúčastněných církví, je záměr: Ukázat legitimní různost v přístupu k tomuto společnému základu. Samo Písmo tuto různost umožňuje, není monolitem, nýbrž mnohohlasem, souborem textů velmi různých, různorodých, někdy až protikladných. Společné úvahy o biblických textech tak mohou být produktivní ve dvojím, vzájemně provázaném ohledu: Odkazují nás ke společně sdílené základně a na druhé straně nám položí otázku, jak se vyrovnáme se svou růzností, částečně zakódovanou již v Bibli samé.

Při úvahách o tom, které texty k jednotlivým dnům přiřadit, bylo zvoleno řešení již osvědčené. Jsou to Hesla Jednoty bratrské, soubor biblických textů na každý den v roce.
Pořadatelé a autoři vyjadřují přání, aby příručka přispěla k duchovnímu prospěchu svých čtenářů a k prohloubení vzájemnosti mezi sestrami a bratry v našich církvích. Setká-li se s pozitivním ohlasem, bude naší radostí pokračovat v tomto projektu i v letech následujících.“

Kniha je k dostání v ústředích zúčastněných církví, doporučená cena 90 Kč.

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Společné biblické čtení na rok 2013

7. valné shromáždění SECE ve Florencii

V toskánské Florencii se ve dnech 20.-26. září sešlo 7. valné shromáždění Společenství evangelických církví v Evropě. Do konferenčního střediska Convitto dela Calza se sjelo 95 delegátů členských církví, aby spolu s poradci a hosty shrnuli činnost společenství za 6 let, které uplynuly od předchozího shromáždění v Budapešti, stanovili úkoly pro další cestu společenství – a v neposlední řadě, aby společně slavili bohoslužby a vedli spolu rozhovory v pracovních skupinách i při neformálních setkáních.

Valné shromáždění zvolilo novou třináctičlennou radu společenství, která pak ze svého středu vybrala tři prezidenty – německého biskupa Friedricha Webera, Kláru Tarr Cselovzsky z Maďarska a Gottfrieda Lochera ze Švýcarska.

Přijalo dokumenty, které jsou výsledkem věroučných rozhovorů: Písmo-vyznání-církev o evangelickém pojetí autority a Úřad-ordinace-episkopé o evangelickém pojetí ordinované služby v církvi. Pro budoucí cestu společenství určilo, že novým tématem věroučných rozhovorů bude církevní společenství, že bude rozvinut studijní proces o pluralitě náboženství a že se společenství bude pod heslem Evropa reformata aktivně podílet na oslavě 500. výročí reformace v Evropě v roce 2017.

Podrobněji na stránkách valného shromáždění.

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 7. valné shromáždění SECE ve Florencii

Dokument Písmo – vyznání – církev

V rámci věroučných rozhovorů Společenství evangelických církví v Evropě vznikl dokument k otázkám autority v církvi a způsobu, jakým v evangelických církvích dochází k závazným stanoviskům. V současné době jsou shromažďovány reakce jednotlivých členských církví. Text je v německé, anglické a české verzi dostupný v sekci

Pořádáme k tomuto dokumentu konzultaci, která se koná ve čtvrtek 9. června v Malé posluchárně Evangelické teologické fakulty UK v Praze, Černá 9 (1. patro). Začátek v 9:30. Program

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dokument Písmo – vyznání – církev

Spuštění

Stránky byly čerstvě spuštěny, jejich obsah se upravuje. Prosíme o trpělivost.

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Spuštění