Společné biblické čtení na rok 2013

V nakladatelství Kalich právě vyšlo Společné čtení na každý den 2013 s podtitulem Úvahy nad biblickými texty. Tuto příručku připravilo pět českých církví sdružených ve Společenství evangelických církví v Evropě (zkráceně Leuenberské společenství). Iniciátor projektu profesor Pavel Filipi v úvodu knihy píše:

„Jaká očekávání vedla k tomu, že se tyto církve na svém společném synodu v roce 2010 usnesly na tomto projektu, který má být realizován v roce 40. výročí podpisu Leuenberské konkordie? Především jistě zde bylo přesvědčení, že Písmo svaté je základním pravidlem víry a života, a že všechny církve toto přesvědčení sdílejí. Nabízí se tedy příležitost, aby křesťané různé církevní příslušnosti tomu dali výraz i tím, že se budou ve víře i v životě každý den posilovat četbou týchž textů a úvahou o nich. Vzájemnost, která mezi nimi existuje, bude posílena vědomím, že totéž povzbuzení, napomenutí, zaslíbení oddílu Bible provází toho dne jejich bratry a sestry přes hranice církevních útvarů.

Zároveň ovšem víme, že při četbě a výkladu Písma hrají roli také rozdílné brýle, jimiž na texty hledíme. Tyto brýle částečně souvisejí s různými tradicemi nauky a zbožnosti, v nichž jsme ve svých církvích zakotveni, aniž vážně narušují vědomí společného základu. To, že na naší příručce se autorsky podílejí pracovníci všech zúčastněných církví, je záměr: Ukázat legitimní různost v přístupu k tomuto společnému základu. Samo Písmo tuto různost umožňuje, není monolitem, nýbrž mnohohlasem, souborem textů velmi různých, různorodých, někdy až protikladných. Společné úvahy o biblických textech tak mohou být produktivní ve dvojím, vzájemně provázaném ohledu: Odkazují nás ke společně sdílené základně a na druhé straně nám položí otázku, jak se vyrovnáme se svou růzností, částečně zakódovanou již v Bibli samé.

Při úvahách o tom, které texty k jednotlivým dnům přiřadit, bylo zvoleno řešení již osvědčené. Jsou to Hesla Jednoty bratrské, soubor biblických textů na každý den v roce.
Pořadatelé a autoři vyjadřují přání, aby příručka přispěla k duchovnímu prospěchu svých čtenářů a k prohloubení vzájemnosti mezi sestrami a bratry v našich církvích. Setká-li se s pozitivním ohlasem, bude naší radostí pokračovat v tomto projektu i v letech následujících.“

Kniha je k dostání v ústředích zúčastněných církví, doporučená cena 90 Kč.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.